ALS Onderzoek

ALS Lenteloop 2020
Ingezamelde gelden van de ALS Lenteloop worden conform de verdeelsleutel van stichting ALS Nederland voor 75% besteed aan Cure (onderzoek naar oorzaak en behandeling) en voor 25% aan Care ((mantel)zorg). De projecten worden uitgevoerd door het ALS Centrum Nederland en zijn door zowel wetenschappers als patiëntenorganisaties goedgekeurd.

De besteding van de gelden die de Rabobank ALS Lenteloop in 2020 opbrengt worden nog bepaald en op een later moment bekend gemaakt. 

Netto opbrengsten ALS Lenteloop
2016    €235.000
2017    €150.000
2018    €180.000
2019    €215.000

Eerbetoon
Met jouw deelname aan de Rabobank ALS Lenteloop lever je niet enkel een financiële bijdrage; jouw deelname is óók een eerbetoon aan al die patiënten, artsen, wetenschappers en vrijwilligers die elke dag hun strijd tegen ALS leveren. Samen staan we sterk!

ALS Lenteloop 2019
Met de Rabobank ALS-Lenteloop proberen wij zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar en medicatie voor ALS.  Net als voorgaande jaren, is onze doelstelling voor 2019 het opgebrachte geld voor 75% te besteden aan het project TRICALS (voorheen TRYME). De 25% voor Care wordt in 2019 besteed aan het Mauritshuys in de Bilt voor verbeterde zorg.

Project TRICALS versnelt de zoektocht naar behandelingen voor ALS. Naast het doen van onderzoek, ontwikkelt het project ook behandelingen op maat. Het Mauritshuys van Hospice/Demeter in de Bilt is een nieuw project waarmee we heel concreet iets aan verbeterde zorg, de zogenaamde respijt-zorg, voor ALS patiënten en hun naasten kunnen doen. We zijn blij dat we met de ALS Lenteloop hieraan kunnen bijdragen! 

Help jij mee om onze doelstelling te halen en zo de oplossing voor ALS dichterbij te brengen? 

 

Klik hier voor meer informatie over de besteding van de gelden en meer informatie over de betreffende doelen.