Wat gebeurt er met uw donatie

Wat gebeurt er met uw donatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ingezamelde gelden worden conform de verdeelsleutel van de Stichting ALS aan de volgende, door de ALS Lenteloop aangewezen, doelen besteed:


          >> 75% aan Cure (onderzoek naar oorzaak en behandeling)
          >> 25% aan Care (zorgen voor verbeteringen in de (mantel)zorg)

De projecten worden voornamelijk uitgevoerd door het ALS Centrum Nederland. De projecten zijn geadviseerd door zowel de wetenschappelijke adviesraad van de stichting ALS (internationaal en multidisciplinair) als door de patiënten-advies raad van de ALS patiëntenvereniging APC en goedgekeurd door het bestuur van de stichting ALS Nederland. De Raad van Toezicht van de stichting ALS Nederland ziet op toewijzing en verantwoording toe.

Doelstelling: ALS de wereld uit, goede zorg voor patiënten en hun naasten.

Eerbetoon:
Met jouw deelname aan de Rabobank ALS Lenteloop lever je niet enkel een financiële bijdrage; jouw deelname is óók een eerbetoon aan al die patiënten, artsen, wetenschappers en vrijwilligers die elke dag hun strijd tegen ALS leveren. Samen staan we sterk!