Wat gebeurt er met mijn donatie

Wat gebeurt er met mijn donatie?
 
De Lenteloop 2021 wil € 200.000 inzamelen.
Daaraan gekoppeld twee duidelijke fondsenwervings-doelen:
  1. Project Thuis longfunctie meten
  2. Tricals internationaal onderzoek
————————————————————————————————
 
1. PROJECT THUIS LONGFUNCTIE METEN
ALS is een spierziekte. Een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. ALS is progressief, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. ALS-patiënten krijgen in de loop van de ziekte problemen met hun ademhaling. Er bestaat nog geen behandeling om de longfunctie te herstellen.
 
ALS-patiënten moeten elke 3 à 4 maanden hun longfunctie laten meten. Dat kan via een nieuw zorgconcept; ALS Thuismeten & Coachen. Via de ALS Thuismeten-app kun je thuis zelf in de app gegevens vastleggen over lopen, aankleden, ademhaling, lichaamsgewicht en hoe het gaat. Via de app kan het behandelteam deze gegevens bekijken, vragen stellen, advies geven of afspraken maken. ALS-patiënten zijn minder mobiel, dus is thuismeten een hele goede optie. In deze tijd van corona willen we er voor zorgen dat ALS-patiënten thuis zelf hun longfunctie kunnen meten. En met behulp van een klein apparaatje (een spirometer) de meetgegevens vanuit huis doorgeven.
 
Er is financiering nodig voor:
• Ontwikkeling van een instructievideo voor ALS-patiënten
• Aanschaf van 500 stuks apparaatjes en toebehoren
• Aanpassen van het zorgprotocol voor de ALS-zorg op afstand
 
De kosten hiervoor bedragen € 65.000,-
Wil je meer weten over dit project? Klik dan op deze link: Innovatie van ALS-zorg: E-Health
 
————————————————————————————————
 
2. TRICALS INTERNATIONAAL ONDERZOEK
TRICALS is een internationale samenwerking van onderzoeksinstituten om sneller de oplossing van ALS te vinden. Het is een project van en door het ALS Centrum Nederland. Het onderzoekt een versnelling naar de oorzaak van ALS en naar een medicijn; www.tricals.org
 
€ 135.000 van de ingezamelde gelden komen ten goede aan TRICALS.