ANBI

De Stichting "ALS Nederland" en "Lenteloop Bilthoven" hebben beiden een ANBI-status (zie: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)

Wat houdt de ANBI-status voor u in?

  • Er is geen schenkingsrecht of successierecht verschuldigd over schenkingen aan ALS Lenteloop/Stichting ALS;
  • Uitkeringen van ALS Lenteloop/Stichting ALS aan het onderzoekscentrum van het UMC zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).
  • In januari 2009 is er tevens bepaald dat een erkend doel in Nederland ook aftrekbaar is in een ander land in Europa. Kijk voor detailinformatie naar dit arrest.
  • Het ANBI status nummer van Stichting Lenteloop Bilthoven is 855822259.

 

Standaardformulier publicatieplicht Downloaden