Voorwaarden en regels bij deelname

Voorwaarden en regels bij deelname

Goed dat je meeloopt met de ALS Lenteloop Bilthoven 2021! 

We hebben inmiddels een keuze gemaakt om de lustrum-editie van 2021 iets anders te organiseren dan de voorgaande vier edities. 

Op deze editie is een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Doe je dat niet, dan loop je het risico niet deel te kunnen nemen. Als je toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor het goede doel zo groot mogelijk wordt. 

Wij gaan er vanuit dat je tussen maandag 24 mei en zondag 6 juni 2021 daadwerkelijk kunt hardlopen of wandelen. Als op grond van uitzonderlijke omstandigheden dit niet door kan gaan, vindt geen terugbetaling van inschrijfgelden  en geworven sponsorgelden plaats. Ook is de organisator, de Stichting Lenteloop Bilthoven, dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten. 

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de aangegeven looproute wordt gevolgd. Alle deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden, er zijn geen verkeersregelaars of wegafzettingen georganiseerd.

De officiële route start en finisht op het vernieuwde Vinkenplein. Indien daar drukte wordt verwacht, start dan op een andere locatie op de route. Vanuit de geldende Covid-19 maatregelen is het (op dit moment nog) niet toegestaan om met grote groepen te sporten. Houd rekening met voldoende afstand met andere deelnemers en voorkom het opstropen van groepen bij start/finish en bij de QR-codes onderweg.  

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan de loop mee te kunnen doen. Wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens in een database die wij alleen gebruiken voor de ALS Lenteloop. In eerste instantie voor informatievoorziening aan de deelnemer, maar ook voor werving om deel te nemen aan een volgende editie. Na elke editie heeft de deelnemer de mogelijkheid de persoonsgegevens te verwijderen. De gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciele doeleinden. Wel bestaat de mogelijkheid dat deelnemers kunnen worden benaderd voor ALS gerelateerde activiteiten. Hierbij zal altijd een verwijzing worden opgenomen dat de persoonsgegevens vanuit de database van de ALS Lenteloop komen.

Alle deelnemers ontvangen een link naar een livestream om op zondag 6 juni vanuit huis de ALS Lenteloop feestelijk te kunnen afsluiten. Het is mogelijk om BorrelBoxen te bestellen, om het extra feestelijk te maken. Dat is echter geen verplichting!

Tot slot: veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan de ALS Lenteloop Bilthoven 2021!

Stichting Lenteloop Bilthoven