Voorwaarden en regels bij deelname

Voorwaarden en regels bij deelname

Goed dat je meeloopt met de ALS Lenteloop Bilthoven 2022! 

Op deze editie is een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Doe je dat niet, dan loop je het risico niet deel te kunnen nemen. Als je toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor het goede doel zo groot mogelijk wordt. 

Wij gaan er vanuit dat je op maandag 6 juni 2022 daadwerkelijk kunt hardlopen of wandelen. Bij onverhoopte afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door Covid, vindt geen restitutie van de reeds gedoneerde gelden (inschrijfgelden en donaties) plaats. Deze gelden zullen als giften voor het goede doel zoals aangegeven onder ‘wat gebeurt er met mijn donatie’ worden aangewend. Mocht er een mogelijkheid zijn om het evenement, eventueel in aangepaste vorm, na verschuiving in hetzelfde kalenderjaar plaats te laten vinden, dan worden de reeds gedoneerde gelden en inschrijvingen doorgeschoven naar die editie.’

Ook is de organisator, de Stichting Lenteloop Bilthoven, dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten. 

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de aangegeven looproute wordt gevolgd. 

De deelnemer beseft en gaat ermee akkoord dat de organisatie nieuwe, aanvullende maatregelen kan moeten nemen die de overheid de organisatie oplegt in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. De deelnemer accepteert deze nieuwe maatregelen ook als deze naar haar/zijn inschrijving bekend zijn geworden en gaat zich er ook aan houden. Deze nieuwe maatregelen geven geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan de loop mee te kunnen doen. Wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens in een database die wij alleen gebruiken voor de ALS Lenteloop. In eerste instantie voor informatievoorziening aan de deelnemer, maar ook voor werving om deel te nemen aan een volgende editie. Na elke editie heeft de deelnemer de mogelijkheid de persoonsgegevens te verwijderen. De gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciele doeleinden. Wel bestaat de mogelijkheid dat deelnemers kunnen worden benaderd voor ALS gerelateerde activiteiten. Hierbij zal altijd een verwijzing worden opgenomen dat de persoonsgegevens vanuit de database van de ALS Lenteloop komen.

Tot slot: veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan de ALS Lenteloop Bilthoven 2022!

Stichting Lenteloop Bilthoven