Voorwaarden

Voorwaarden en regels bij deelname aan het evenement Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2019

Goed dat je meeloopt met de Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2019!
Daarbij is een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Doe je dat niet, dan loop je het risico niet mee te kunnen lopen. Als je toch niet mee wilt doen of meelopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald, maar dat komt dan ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer probeert zich te laten sponsoren, zodat de opbrengst voor het goede doel zo groot mogelijk wordt.

Wij gaan er vanuit dat het evenement doorgaat op maandag 10 juni 2019; als op grond van uitzonderlijke omstandigheden dat toch niet gaat lukken of op een andere wijze, vindt geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaats. Ook is de organisator, de Stichting Lenteloop Bilthoven, dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten.

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de aangegeven looproute wordt gevolgd. Het is in verband met de veiligheid (van andere lopers) niet toegestaan om een hond mee te laten lopen. Wij vinden het leuk als er inschrijvingen plaatsvinden voor kinderen die meelopen; houdt er dan wel rekening mee dat wij als organisator de kinderen niet begeleiden. Als er voor, tijdens of na de Lenteloop instructies worden gegeven door de organisatie en de daarbij betrokken medewerkers moeten deze ook opgevolgd worden. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor instructies van politie en brandweer.

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan de loop mee te kunnen doen. Wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

Wij zorgen voor een gelegenheid dat je je spullen in bewaring kunt geven (tijdens de loop); dit is kosteloos maar ook daarvoor geldt dat dit op eigen risico is: wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Er is een grote kans dat er foto’s tijdens het evenement worden genomen door toeschouwers of de pers en/of dat filmopnames worden gemaakt. Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer bij voorbaat toestemming geeft aan ons als organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop je zichtbaar bent.

Tot slot: veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan de Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2019

Stichting Lenteloop Bilthoven