Sponsordoelen 2016 - 2019

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende projecten gefinancierd van alle donaties door de lopers aan de ALS Lenteloop.

 

75 % van alle donaties gaat naar onderzoek om ALS de wereld uit te helpen (CURE). Hiermee zijn al mooie resultaten behaald, zoals bijvoorbeeld via het project Tryme en het project TRICALS, dat de zoektocht naar de oplossing van ALS en internationaal medicijnenonderzoek versnelt. Onderdeel hiervan is o.a. een promotieonderzoek door Ruben van Eijk. Zijn onderzoek heeft een nieuw testontwerp voor medicijnproeven opgeleverd dat internationaal wordt ingezet. Een mooi resultaat van de Lenteloop. Zie ook het bericht dat de patientenvereniging daarover op haar website plaatste: www.alspatientsconnected.com/snellere-en-betere-trials-dankzij-gepromoveerde-ruben-van-eijk

Hiernaast gaat er ook 25% van het gedoneerde geld naar verbetering van zorg voor ALS patiënten en hun verzorgers (CARE). Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Mantelzorg app, het virtuele huis en het thuis spierkracht meten. Het afgelopen jaar is het geld gegaan naar het Maurits Huys in gemeente De Bilt.