Sponsordoel 2020 CURE

 75 % van de ingezamelde gelden komen ten goede aan TRICALS

 

 

TRICALS (Treatment Research Institute to Cure ALS, de opvolger van project Tryme) is een project dat erop gericht is om door middel van internationale samenwerking tussen onderzoeksinstituten sneller de oplossing voor ALS te vinden. Het project is geïnitieerd in Nederland en wordt geleid door het ALS Centrum Nederland. Project TRICALS zorgt voor versnelling in de zoektocht naar behandelingen voor ALS. Dit betreft zowel een versnelling in de wijze waarop er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van ALS, als in de aanpak van medicijnonderzoek. Verder ontwikkelt het project ook behandelingen op maat. 

Het geld dat de ALS Lenteloop in 2020 bijeenbrengt voor Cure zijn specifiek toegewezen aan het TRICALS project TRICALS ICT Platform voor Digitale Uitkomstmaten

Het vinden van een medicijn voor ALS, PSMA of PLS staat of valt met het zo optimaal mogelijk vastleggen van de ziekteprogressie. Dit gebeurd vaak in grote groepen patiënten, om zo betrouwbaar en nauwkeurig te meten in welke mate experimentele middelen de ziekteprogressie in positieve zin beïnvloeden. De huidige methoden om de ziekteprogressie te meten (= uitkomstmaten) in medicijnstudies zijn vaak belastend voor de patiënt, ongevoelig en weinig efficiënt. Dit maakt het doen van medicijnstudies een moeizaam proces en onnodig kostbaar: dit vertraagt onze zoektocht naar een oplossing.

In dit project worden daarom de tot nu toe gebruikte uitkomstmaten in medicijnstudies radicaal veranderd met het opzetten van een TRICALS ICT Platform voor Digitale Uitkomstmaten.

Zie ook www.TRICALS.org