Integriteit

 

In het verleden zijn er bij enkele goede doelenstichtingen financiële misstanden aan het licht gekomen. Daaruit hebben wij lering getrokken. Voor de ALS Lenteloop is het belangrijkste uitgangspunt dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de ALS patiënten en onze sponsoren. Samen met onze sponsoren willen we dat het geld voor 100% ten goede komt aan de vooraf benoemde goede doelen. Om dit beleid te onderstrepen hebben we enkele belangrijke afspraken gemaakt.
Belangrijkste kenmerken van dit beleid:

  1. De organisatie van de ALS Lenteloop, welke in handen is van vrijwilligers, wordt professioneel ondersteund door WE-link. Een kleine organisatie die veel voor goede doelen werkt.
  2. Geld dat door de sponsoren van de deelnemers wordt gegeven, wordt geheel verdeeld over de doelen die ALS Lenteloop samen met de stichting ALS heeft benoemd.
  3. Alle zaken die nodig zijn om het evenement te organiseren worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd.
  4. Voor die zaken die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en waar geen sponsor voor gevonden kan worden, doen we een beroep op het inschrijfgeld. Iedere deelnemer tot 18 jaar betaalt 10 euro, vanaf 18 jaar 15 euro aan inschrijfgeld. Mochten er voldoende sponsors gevonden worden, dan komen ook alle inschrijfgelden ten bate van het goede doel.
  5. Als er sponsoring in natura plaatsvindt, zetten we deze artikelen of diensten waar mogelijk om in geld. Op die manier komt ook deze vorm van sponsoring ten goede aan de strijd tegen ALS. Een voorbeeld hiervan zijn alle drankjes en versnaperingen die, kosteloos of tegen een speciale inkoopprijs, ter beschikking worden gesteld aan ALS Lenteloop en vervolgens voor een bedrag per maaltijd/snack worden aangeboden aan de deelnemers/supporters. Het verschil tussen de inkoopkosten en eventuele overige noodzakelijke kosten en de werkelijke opbrengsten gaat geheel naar de genoemde ALS-onderzoeksdoelen. Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100%-garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terechtkomt in het Stichting ALS-fonds.
  6. Er is een kascontrole commissie aangesteld die jaarlijks de in- en uitgaande kasstromen controleert.

Ook na storting in het fonds van Stichting ALS is de afspraak met Stichting ALS en het UMC dat zij geen overheadkosten ten laste van het fonds mogen brengen. Hierdoor zorgen we ervoor dat elke gedoneerde euro naar het verwezenlijken van onze doelstellingen gaat.